Tìm kiếm

Lưu trữ:Tháng Chín 2, 2019

chòm sao Auriga (hay gọi là Ngự Phu)

Chòm sao Auriga

Chòm sao Auriga - chòm sao Ngự Phu nằm ở bán cầu bắc. Tên của nó có nghĩa là “người đánh xe ngựa” trong tiếng Latin. Chòm sao có tên này vì các ngôi sao chính của nó tạo thành một hình dạng tương tự như mũ bảo hiểm nhọn của một người đánh xe ngựa.

Theo dõi chúng tôi