Chuyên mục:Ngoại thiên hà

Thiên hà

CẨM NANG KIẾN THỨC THIÊN VĂN Chương II: Thiên hà * Khái niệm và phần loại: Thiên hà là một tập hợp rất lớn các sao liên kết với nhau bởi lực hấp dẫn và tạo thành một hệ thống quay xung quanh tâm của hệ. Các thiên hà khá đa dạng, có chứa từ hàng chục

Theo dõi chúng tôi