[email protected] +841643727191
KHÁM PHÁ THIÊN VĂN HỌC
Bí mật của hành tinh Rene – Phần 13
Tháng Năm 16, 2014

Chúng tôi trú trong cái hầm của mình gần bảy chục giờ. Bốn chục giờ đầu tiên Foton tiếp tục sụt xuống. Do vậy chúng tôi kết luận rằng đá vẫn đang ngốn kim loại. Cuối cùng bắt đầu tương đối yên. Có lẽ các chú “ ốc sên “ đã chè chén xong. Chúng […]