[email protected] +841643727191
KHÁM PHÁ THIÊN VĂN HỌC

Hoang mạc là vùng có lượng mưa rất ít (ít hơn 250 mm/năm). Người ta phân loại chúng thành “hoang mạc nóng” và “hoang mạc lạnh” (cũng có khi phân loại thành “bán khô hạn” hoặc “ven biển”). Các hoang mạc chiếm khoảng 1/3 diện tích bề mặt Trái Đất. Hoang mạc Nam Cực có diện […]

Trái Đất sẽ trở thành một hố đen???
Tháng Năm 15, 2015

Trái Đất sẽ trở thành một hố đen, nếu nó được nén lại bằng kính thước của một viên đá cẩm thạch. Bất kì thiên thể nào cũng sẽ trở thành hố đen, nếu nó đủ dày đặc. Vấn đề là phải nén trong vòng bán kính Schwarzschild (bán kính hấp dẫn) thì nó mới […]