Sao 2MASS JO253-1403 được xem là ngôi sao nhỏ nhất trong vũ trụ.

Các nhà khoa tin rằng đây là ngôi sao nhỏ nhất, cách chúng ta 42 năm ánh sáng, và nó có thể nằm gọn bên trong Sao Mộc.

SiriusDAC theo SciShow Space / Curiosity

Thoát khỏi giao diện điện thoại để bình luận