Mặt Trời thắp sáng Trái Đất, vậy cái gì thắp sáng Mặt Trời?

Đã bao giờ chúng ta thắc mắc rằng “Nguồn năng lượng khổng lồ của Mặt Trời đến từ đâu?”. Thật khó mà đoán được câu trả lời đúng không!

Mặt Trời là một ngôi sao thuộc dãy chính, và do đó sản sinh năng lượng bằng phản ứng tổng hợp hạt nhân, biến các nguyên tử hydro thành helium. Trong lõi, Mặt trời tổng hợp khoảng 500 triệu tấn hydro mỗi giây.

Được tổng hợp và chia sẻ bởi Công Khoa, Quốc Bảo, Minh Ngọc – Ban Học Thuật
Biên tập bởi Huỳnh Thị Khánh Linh – Ban Truyền Thông