Gần đây nhất là vào ngày 22 và 23 tháng 7/2016. Bề mặt của Mặt Trời chứng kiến sự bùng nổ tạo ra các quầng lửa.

Mặt Trời của chúng ta đang ở thời kì hoạt động thấp, khi tạo ra những các nguồn năng lượng ở mức tối thiểu có thể xuất hiện của quẩng lửa hay các vụ phun trào năng lượng Mặt Trời. Những quầng lửa này xuất hiện từ tháng 4 đến nay, và chúng được phân loại theo từng cấp độ. Và những quầng lửa này được xem là có năng lượng trung bình.

Vương Anh theo Earthsky