Gần đây nhất là vào ngày 22 và 23 tháng 7/2016. Bề mặt của Mặt Trời chứng kiến sự bùng nổ tạo ra các quầng lửa.

Mặt Trời của chúng ta đang ở thời kì hoạt động thấp, khi tạo ra những các nguồn năng lượng ở mức tối thiểu có thể xuất hiện của quẩng lửa hay các vụ phun trào năng lượng Mặt Trời. Những quầng lửa này xuất hiện từ tháng 4 đến nay, và chúng được phân loại theo từng cấp độ. Và những quầng lửa này được xem là có năng lượng trung bình.

Vương Anh theo Earthsky

Content Protection by DMCA.com