Chuyên mục:Quan sát

orion constellation

Chòm sao Thợ Săn – Orion Constellation

Khi người hùng Hy Lạp Orion bị sát hại, chàng đã được đưa lên trời và hóa thành chòm sao bất diệt. “No other constellation more accurately represents the figure of a man”,says Germanicus Caesar. Chòm sao Orion Chòm sao Orion là một trong những chòm

Theo dõi chúng tôi