Nhấn ESC để đóng

Tinh vân & Cụm sao

Tinh vân & Cụm sao

Tinh vân hành tinh

Tạo ra từ những ngôi sao tương tự Mặt Trời sau khi chết, tinh vân hành tinh là một kết cục ngắn ngủi nhưng kì vĩ trong hành trình tiến hóa sao.