Tìm kiếm

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Khám phá bí ẩn bầu trời để khám phá sức mạnh của bản thân

Giới thiệu CLB

Bài viết mới nhất

chòm sao Auriga (hay gọi là Ngự Phu)

Chòm sao Auriga

Chòm sao Auriga - chòm sao Ngự Phu nằm ở bán cầu bắc. Tên của nó có nghĩa là “người đánh xe ngựa” trong tiếng Latin. Chòm sao có tên này vì các ngôi sao chính của nó tạo thành một hình dạng tương tự như mũ bảo hiểm nhọn của một người đánh xe ngựa.

Theo dõi chúng tôi