Liên hệ

Liên hệ: CLB Thiên văn học Đà Nẵng
55 Mai Am, Đà Nẵng
SĐT: Chủ nhiệm Trần Công Viện 0164.372.7191

Gửi tin nhắn cho CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Theo dõi chúng tôi