Liên hệCLB Thiên văn học Đà Nẵng
55 Mai Am, Đà Nẵng
SĐT: (Chủ nhiệm Đàm Quang Tiến) 0967 237 101

Gửi tin nhắn cho CLB Thiên văn học Đà Nẵng