Nhấn ESC để đóng

Dải Ngân hà và các thiên hà

Chuyên mục bàn luận về Dải Ngân Hà và các thiên hà thú vị trên khắp vũ trụ. Là chủ đề thú vị nhất trong Thiên văn học mà các nhà thiên văn đều để tâm. Chuyên mục trải dài từ việc mô tả, chia sẻ hình ảnh thú vị của các thiên hà cho đến những lý thuyết khoa học liên quan.