[email protected] +841643727191
KHÁM PHÁ THIÊN VĂN HỌC
Khái quát về vũ trụ
Tháng Mười Một 22, 2015

CẨM NANG KIẾN THỨC THIÊN VĂN Chương I: Khái quát về vũ trụ • Thuyết Big Bang (Thuyết Vụ Nổ Lớn): Lý thuyết Big Bang là một lý thuyết khoa học về nguồn gốc của vũ trụ. Lý thuyết đó phát biểu rằng vũ trụ được bắt đầu từ một điểm kỳ dị có mật độ […]

Video: Thuyết Bigbang
Tháng Chín 3, 2009

Hiểu nhầm nhiều nhất về BigBang là ở hai ý niệm sai lầm khác nhau. Ý niệm đầu tiên là nghĩ thuyết Bigbang nói đến khởi đầu của vũ trụ. Ý niệm thứ hai là xem Bigbang là một vụ nổ. Loạt phim sẽ giải thích bản chất thật sự của thuyết BigBang là gì.

Có cái gì đang tồn tại trong vũ trụ? Các nhà thiên văn thông thái của chúng ta đã làm gì để phân biệt vật thể này với vật thể khác? Các vị giáo sư đã làm gì để có thể sắp xếp các vật thể trong vũ trụ cho tiện lợi trong việc nghiên cứu và ghi nhớ?