Ngày 15/01/2010, CLB Thiên văn Bách khoa – PAC tổ chức nhật thực tại Công viên Biển Đông, bãi biển Phạm Văn Đồng.

Dưới đây là những hình ảnh từ sự kiện này:

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 4 fdiccg / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 3 aeqyql / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 7 f0hnrs / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 14 wfcvos / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 16 akuony / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 18 nlwimu / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 22 zktrci / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 26 rcapjf / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 28 clkycb / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 30 ot0lnl / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 33 kchg6t / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 34 hqdmye / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-01-15] PAC quan sát nhật thực - 38 wi7yyo / Thiên văn học Đà Nẵng

CLB Thiên văn Bách khoa – PAC

Content Protection by DMCA.com