Ngày 06/06/2012, CLB Thiên văn Bách khoa đã tổ chức quan sát hiện tượng Venus transit tại sân trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hiện tượng này chỉ xảy ra hai lần trong thế kỷ 21.

Từ rất sớm, các bạn thành viên đã chuẩn bị dụng cụ phục vụ quan sát hiện tượng này.

Dưới đây là những hình ảnh về sự kiện này:

[2012-06-06] Venus transit - 1 v5zehi / Thiên văn học Đà Nẵng

[2012-06-06] Venus transit - 2 aha52u / Thiên văn học Đà Nẵng

[2012-06-06] Venus transit - 4 dqsqta / Thiên văn học Đà Nẵng

[2012-06-06] Venus transit - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2012-06-06] Venus transit - 6 bmurnb / Thiên văn học Đà Nẵng

[2012-06-06] Venus transit - 7 b5cejo scaled / Thiên văn học Đà Nẵng

[2012-06-06] Venus transit - 8 akeicb / Thiên văn học Đà Nẵng

CLB Thiên văn Bách khoa

 

 

Content Protection by DMCA.com