Ngày 12, 13/08/2013, DAC tổ chức quan sát mưa sao băng Perseids tại Khu du lịch cảng Tiên Sa. Qua buổi quan sát, các bạn đã hiểu thêm về sao băng, nguyên nhân hình thành và những trận mưa sao băng nổi tiếng trong năm.

[2013/08/12-13] Mưa sao băng Perseids - 1 orcche / Thiên văn học Đà Nẵng

Mưa sao băng Perseids 2013. Ảnh: Khan G Nguyen

[2013/08/12-13] Mưa sao băng Perseids - 2 bh95da / Thiên văn học Đà Nẵng

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com