[2018-07-27] Quan sát nguyệt thực

[2018-07-27] Quan sát nguyệt thực

Nguyệt thực toàn phần là một hiện tượng thiên văn ký thú, xảy ra khi mặt trăng đi hoàn toàn vào vùng bóng tối của Trái Đất. Lúc này, Trái Đất sẽ che ánh sáng từ Mặt Trời đến Mặt Trăng. Ngày 27, 28 tháng 07, CLB Thiên văn học Đà Nẵng tổ chức cắm trại để ngắm nguyệt thực tại Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình này.

CLB Thiên văn học Đà Nẵng.

Content Protection by DMCA.com
Tham gia thảo luận

Theo dõi chúng tôi