Nguyệt thực toàn phần là một hiện tượng thiên văn ký thú, xảy ra khi mặt trăng đi hoàn toàn vào vùng bóng tối của Trái Đất. Lúc này, Trái Đất sẽ che ánh sáng từ Mặt Trời đến Mặt Trăng. Ngày 27, 28 tháng 07, CLB Thiên văn học Đà Nẵng tổ chức cắm trại để ngắm nguyệt thực tại Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình này.

[2018-07-27] Quan sát nguyệt thực - Picture1 apbq33 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2018-07-27] Quan sát nguyệt thực - Picture2 zujsuw / Thiên văn học Đà Nẵng

[2018-07-27] Quan sát nguyệt thực - Picture3 sozhmr / Thiên văn học Đà Nẵng

[2018-07-27] Quan sát nguyệt thực - Picture4 hgsrsr / Thiên văn học Đà Nẵng

CLB Thiên văn học Đà Nẵng.

Content Protection by DMCA.com