Ngày 16/03/2014, DAC tổ chức làm tên lửa nước tại Công viên 29-3. Từ lúc 8h00, các bạn thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng đã có mặt tại  công viên 29/3 để làm 2 tên lửa nước với sự hướng dẫn từ bạn Phạm Hải An và bạn Ngô Viết Phúc.

[2014-03-16] DAC Chế tạo Tên lửa nước tại Công viên 29-3 - 9 kqsfjq / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-03-16] DAC Chế tạo Tên lửa nước tại Công viên 29-3 - / Thiên văn học Đà Nẵng

 [2014-03-16] DAC Chế tạo Tên lửa nước tại Công viên 29-3 - 6 l5qslc / Thiên văn học Đà Nẵng

 [2014-03-16] DAC Chế tạo Tên lửa nước tại Công viên 29-3 - 1 pcyugw / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-03-16] DAC Chế tạo Tên lửa nước tại Công viên 29-3 - 4 kdecmw / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-03-16] DAC Chế tạo Tên lửa nước tại Công viên 29-3 - 24 bdzr1c / Thiên văn học Đà Nẵng

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com