Như đã thông báo, chiều thứ bảy ngày 19 tháng 09 năm 2015, CLB Thiên văn học Đà Nẵng tổ chức cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước tại công viên 29 tháng 3.

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - / Thiên văn học Đà Nẵng

Thể lệ cuộc thi khá đơn giản.
– 4 đội tham gia (mỗi đội 5 người) sẽ đến các trạm (quanh bờ hồ công viên) để trải qua các thử thách và trả lời các câu hỏi thiên văn (mỗi trạm có 3 câu hỏi) để nhận điểm và lấy các dụng cụ để làm tên lửa nước (mỗi trạm giữ một dụng cụ riêng).
– Sau khi về đích, 4 đội tiến hành làm tên lửa nước.
– Khi cả 4 đội đều hoàn thành, các đội lần lượt vào vị trí phóng (có 3 lượt phóng, mỗi lượt 4 đội).
– Đội có điểm số cao nhất sẽ chiến thắng trò chơi này.
Vì đây là cuộc thi bắn cao nên cách tính điểm như sau:
– Qua mỗi trạm, các đội sẽ nhận được +1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng (tối đa các đội sẽ nhận được 12 điểm).
– Trong mỗi lần bắn, điểm số các đội lần lượt là 5, 4, 3, 2 điểm cho các đội theo vị thứ (đội bắn cao nhất được 5 điểm, đội tiếp theo được 4, 3, 2 điểm)
– Đội về đích sớm nhất được +2 điểm.
– Đội có tên lửa nước đẹp nhất được +2 điểm.
– Đội có tên lửa nước ổn định nhất được +3 điểm.
Kết quả các đội:
[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 2 kc1bt0 / Thiên văn học Đà Nẵng
Dưới đây là những hình ảnh về chương trình
[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 3 mmwofr / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 4 qy5ikc / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 5 q6voiq / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 6 ibwnoz / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 7 ltnt8e / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 8 ncmm4v / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 9 wiyqfg / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 10 fuz0qc / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 11 d2sjkb / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 13 ottaqv / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 14 uvi5qe / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 15 qsqmyi / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-09-19] Cuộc thi chế tạo và phóng tên lửa nước - 16 zdewka / Thiên văn học Đà Nẵng
CLB Thiên văn học Đà Nẵng
Content Protection by DMCA.com