Ngày 12/01/2015, DAC đã có buổi giao lưu với PGS Patanchon (Trường Đại học Paris Diderot – Nhóm nghiên cứu vệ tinh Planck) và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội) tại Trung tâm Secret, Hòa Khánh. Qua buổi giao lưu, PGS Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền đã giới thiệu về chương trình học tập công nghệ vũ trụ tại trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội.

[2015-01-12] Giao lưu với PGS Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền - / Thiên văn học Đà Nẵng

Dưới đây là những hình ảnh về chương trình:

[2015-01-12] Giao lưu với PGS Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền - 1 edkwmn / Thiên văn học Đà Nẵng

[2015-01-12] Giao lưu với PGS Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2015-01-12] Giao lưu với PGS Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền - 3 jgdfob / Thiên văn học Đà Nẵng

[2015-01-12] Giao lưu với PGS Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền - 4 ykyfj9 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2015-01-12] Giao lưu với PGS Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền - 5 acmsf0 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2015-01-12] Giao lưu với PGS Patanchon và Thạc sĩ Phan Thanh Hiền - 6 n56pe0 / Thiên văn học Đà Nẵng

Thái Văn Lợi – DAC

Content Protection by DMCA.com