Như đã đưa tin, sáng thứ bảy ngày 25-04-2015, CLB Thiên văn học Đà Nẵng tổ chức buổi hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ cho tất cả các bạn quan tâm.

Buổi hướng dẫn làm kính đã thu hút được các bạn học sinh.

Đầu tiên, bạn Thái Văn Lợi trình bày về nguyên lí hoạt động của Kính thiên văn khúc xạ. Sau đó bạn Trần Công Viện hướng dẫn trực tiếp về cách làm kính, tiến hành đo đạc và thực hiện. Cuối cùng, các bạn tham gia đã lên thực hành làm kính thiên văn khúc xạ D70 F900.

[2015-04-25] Hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ - 1 bvawik / Thiên văn học Đà Nẵng

[2015-04-25] Hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ - 2 q14yc8 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2015-04-25] Hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ - 3 ooauvc / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-04-25] Hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ - 4 crs4qr / Thiên văn học Đà Nẵng

Các bạn tham gia lên thực hành làm kính thiên văn.

 

[2015-04-25] Hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ - 5 vnceur / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-04-25] Hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ - / Thiên văn học Đà Nẵng

 

[2015-04-25] Hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2015-04-25] Hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ - 8 es9skc / Thiên văn học Đà Nẵng 

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com