Như đã thông báo, chiều ngày 29/8/2010 tại công viên 29/3 thành phố Đà Nẵng, CLB Thiên văn bách khoa đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với sự tham gia của các thành viên CLB.

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - / Thiên văn học Đà Nẵng

Nội dung buổi sinh hoạt lần này ngoài việc phổ biến một số hoạt động sắp tới của PAC, BCN còn giới thiệu một số kiến thức cơ bản về kính thiên văn, hướng dẫn cách chế tạo một kính thiên văn khúc xạ đơn giản.

Phần sau của buổi sinh hoạt, BCN đã tổ chức một số trò chơi nhỏ mang tính tập thể và nhằm tăng cường tình đoàn kết các thành viên PAC.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh hoạt CLB:

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - / Thiên văn học Đà Nẵng

CLB Thiên văn Bách khoa – PAC

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - 2 uwuwcr / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - 4 maylay / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - 5 mbodu9 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - 6 osugr4 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - 7 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - 9 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - 10 qo3avv / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - 12 bfwy2c / Thiên văn học Đà Nẵng

[2010-08-29] Sinh hoạt CLB Thiên văn Bách khoa - 13 wurhz6 / Thiên văn học Đà Nẵng

CLB Thiên văn Bách khoa.

Content Protection by DMCA.com