Như vậy là đã tròn 7 năm kể từ khi CLB Thiên văn học Đà Nẵng được thành lập với tên ban đầu là CLB Thiên văn Bách khoa. Sau 7 năm, CLB đã có nhiều hoạt động thiết thực về thiên văn nhằm mang thiên văn đến gần gũi hơn với cộng đồng.

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - / Thiên văn học Đà Nẵng

Ngày 21/10/2014, DAC tổ chức sinh nhật 7 tuổi tại quán Tường Toét. Khách mời của CLB là Thạc sĩ Trương Thành, giảng viên khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Đến 20:00, DAC di chuyển ra biển Nguyễn Tất Thành và cắt bánh sinh nhật.

Dưới đây là những hình ảnh từ buổi sinh nhật:

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - 2 sm3kpt / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - 3 c4c3ai / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - 5 ri46yv / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - 6 clplzg / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - 7 iue1yc 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - 8 bupkpi / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - 9 dyvrf7 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - 11 ee6gj9 / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - 12 kecpsz / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - / Thiên văn học Đà Nẵng

[2014-10-21] Sinh nhật DAC 7 tuổi - 14 hpuqw0 / Thiên văn học Đà Nẵng

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com