CLB Thiên văn học Đà Nẵng – DAC thông báo:

Nhằm giới thiệu DAC, Trái Đất nhìn từ vũ trụ, Lịch sử phát triển vệ tinh và Hệ thống định vị toàn cầu – GPS và giúp các bạn quan sát hiện tượng nguyệt thực cũng như tăng sự giao lưu giữa các bạn trong CLB. Vì vậy CLB tổ chức buổi hội thảo DAC space Day và ngăm nguyệt thực.

[Thông báo] DAC Space Day và Nguyệt thực - Logo DAC nn en zpsmyujz6zl khl3ay 8 / Thiên văn học Đà Nẵng

Thời gian: 8/10/2014.

Địa điểm: Trung tâm Secret.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công Hậu – Số điện thoại: 0121.691.0779

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com