CLB Thiên văn học Đà Nẵng- DAC thông báo:

Tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội học được cách làm kính cũng như trao đổi kiến thức, giao lưu với nhau. CLB đã tổ chức buổi hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ.

[Thông báo] Hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ - Logo DAC nn en zpsmyujz6zl khl3ay 2 / Thiên văn học Đà Nẵng

Thời gian: 25-04-2015.

Địa điểm: Trung tâm tiếng anh Secret.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công Hậu – Số điện thoại: 0121.691.0779.

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com