CLB Thiên văn học Đà Nẵng – DAC thông báo:

Nhằm để tạo điều kiện cho mọi người thưởng thức một hiện tượng kì thú, CLB quyết định tổ chức buổi quan sát mưa sao băng Perseid. Dưới đây là một vài thông tin các bạn cần nắm.

Mưa sao băng Perseid được xem là trận mưa sao băng lớn nhất mỗi năm với nhiều sao băng sáng, là một cơ hội lớn để bước ra ngoài và thưởng thức một sự kiện cực kỳ thú vị của tự nhiên. Mưa sao băng Perseid đạt cực đỉnh vào giữa tháng Tám. Trong thời gian cực đỉnh, có thể được nhìn thấy ít nhất 50 – 60 sao băng mỗi giờ.

[Thông báo] Quan sát mưa sao băng Perseid 2014 - Logo DAC nn en zpsmyujz6zl khl3ay 12 / Thiên văn học Đà Nẵng

Thời gian: Ngày 12, 13 tháng 08 năm 2014

Địa điểm: Khu du lịch,Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công Hậu – Số điện thoại: 0121.691.0779

CLB Thiên văn học Đà Nẵng

Content Protection by DMCA.com