Sự tăng trưởng là từ dùng để chỉ ít nhất là 2 quá trình trong thiên văn.

Thứ nhất, phổ biến nhất, sự tăng trưởng là sự tăng khối lượng của các thiên thể nặng bằng cách hấp dẫn các vật chất xung quanh, điển hình là vật chất khí (gaseous matter) trong đĩa bồi thêm (accretion disc). Đĩa bồi thêm thường có ở sao nhỏ hơn hoặc tàn tích của sao trong một hệ sao nhị phân gần (close binary), hoặc ở hố đen hay khu vực tâm thiên hà. Có một vài nguyên nhân động lực làm cho các khí bụi quay xung quanh thiên thể lớn mất năng lượng và rơi vào thiên thể.

Accretion - Sự tăng trưởng - CUK5Af5 / Thiên văn học Đà Nẵng

Accretion Disks

Thứ hai, sự tăng trưởng trong thiên văn còn có ý nghĩa tương tự như trong khoa học khí quyển (atmospheric science). Trong thuyết tinh vân, sự tăng trưởng là quá trình xảy ra do sự va chạm và dính lại với nhau của các hạt khí bụi nhỏ tạo, thường xảy ra trong các hệ đĩa tiền hành tinh, tạo ra các planetesimal (tạm dịch là hạt giống hành tinh), từ đó chúng dùng lực hấp dẫn của mình để hấp dẫn các hạt bụi nhỏ khác.

Việc dùng thuật ngữ đĩa bồi thêm cho các đĩa tiền hành tình thường dẫn đến việc lầm lẫn với sự tăng trưởng của chính hành tinh đó, mặc dù trong nhiều trường hợp cả hai quá trình tăng trưởng có diễn ra đồng thời.

Trịnh Khắc Duy – PAC

Content Protection by DMCA.com