Nhấn ESC để đóng

Vật lý thiên văn

Vật lý thiên văn

Barycenter – Khối tâm

Khối tâm là một khái niệm rất quan trọng trong lĩnh vực thiên văn, vật lý thiên văn và các lĩnh vực tương tự. Vậy khối tâm là gì? Ta có thể tìm thấy khối tâm ở đâu trong vũ trụ?

Atmosphere – Khí quyển

Bầu khí quyển là lớp khí bao bọc một vật thể nào đó có khối lượng lớn, nó được giữ lại nhờ hấp dẫn của vật thể đó, và sẽ tồn tại ở đó lâu dài nếu hấp dẫn đủ lớn và nhiệt độ của khí quyển đủ nhỏ. Vài hành tinh chứa chủ yếu là khí nên vì vậy chúng có bầu khí quyển rất dày (các hành tinh khí khổng lồ).

Tia X Vũ Trụ

Một trong những khám phá quan trọng dẫn tới việc phát hiện ra lỗ đen là vũ trụ hầu như sống cùng với các tia X. Vậy việc khám phá tia X vũ trụ đã diễn ra như thế nào? Và nó có liên quan gì đến lỗ đen?

Năm ánh sáng là gì?

Năm ánh sáng là một đơn vị đo khoảng cách. Đó là quãng đường mà ánh sáng có thể đi được trong 1 năm. Ánh sáng di chuyển với vận tốc khoảng 300.000 km/s. Như vậy, trong 1 năm, nó có thể đi được khoảng 10 tỉ km. Chính xác hơn, một năm ánh sáng bằng 9.500.000.000.000 km.

Apparent Magnitude – Độ sáng biểu kiến

Độ sáng biểu kiến (m) của một thiên thể là thước đo độ sáng của nó khi quan sát từ Trái Đất, giá trị được tiêu chuẩn khi không có ảnh hưởng của không khí. Nếu thiên thể càng sáng thì giá trị độ sáng của nó càng nhỏ.