Nếu các bạn đã từng xem ảnh đồ họa Kagaya thì chắc cũng vô cùng thích thú với những bức ảnh thiên văn độc đáo và đồ họa đẹp đến kinh ngạc!

Xin giới thiệu các bạn 4 tuyệt phẩm của nghệ thuật Kagaya bao gồm:

The Zodiac: 12 cung Hoàng Đạo

Galatic Railroad: Chuyến tàu qua dải Ngân hà

Starry Tales: Truyền thuyết xứ thần tiên

Celestial Exploring: Thế giới thiên đường

4 tuyệt phẩm Kagaya - KagayaVenusLarge / Thiên văn học Đà Nẵng
4 tuyệt phẩm Kagaya - southerncross 02 / Thiên văn học Đà Nẵng
4 tuyệt phẩm Kagaya - / Thiên văn học Đà Nẵng
4 tuyệt phẩm Kagaya - nagisa02 / Thiên văn học Đà Nẵng
4 tuyệt phẩm Kagaya - northerncross 02 / Thiên văn học Đà Nẵng
4 tuyệt phẩm Kagaya - gingaroad 02 / Thiên văn học Đà Nẵng

 

Link download (mediafire): Link

1312 – PAC

Content Protection by DMCA.com