Vào thời gian này trong năm, tam giác ánh sáng lạ thường này có thể thấy được trước lúc bình minh ở bán cầu Bắc. Tam giác ánh sáng này chính là Ánh Sáng Hoàng Đạo, ánh sáng được phản chiếu từ các hạt bụi giữa các hành tinh. Tam giác phản xạ sáng này có thể nhìn thấy rõ ràng ở phía bên phải của bức hình trên, được chụp từ Laguna Verde gần Valparaíso, Chile vào cuối tháng bảy. Dải Ngân Hà của chúng ta nằm ở bên trái, phản chiếu dải hoàng đạo. Bụi hoàng đạo di chuyển quanh Mặt Trời theo quỹ đạo phẳng gần giống quỹ đạo của các hành tinh: hình elip. Ánh Sáng Hoàng Đạo là rất sáng ở phía bắc vào thời gian này trong năm bởi vì dải bụi được định hướng gần như thẳng đứng ở nơi Mặt Trời mọc cho nên lớp không khí dày gần đường chân trời không chặn đứng ánh sáng tương đối sáng phản xạ từ các hạt bụi.

Ngoài ra, Ánh Sáng Hoàng Đạo vẫn sáng ở bán cầu Bắc vào tháng Ba và tháng Tư sau khi Mặt Trời lặn. Ở bán cầu Bắc, Ánh Sáng Hoàng Đạo là đáng kể nhất sau khi Mặt Trời lặn vào cuối mùa hè, và sáng nhất trước khi Mặt Trời mọc vào cuối mùa xuân.

Ánh Sáng Hoàng Đạo trên hồ Laguna Verde - zodiacal soria / Thiên văn học Đà Nẵng

Phạm Quý Nhân ( dịch từ apod.nasa.gov )

Content Protection by DMCA.com