Chim chóc không bay đến độ cao này. Máy bay không bay nhanh như thế. Tượng Nữ thần Tự do thì nhẹ hơn. Không có loài nào khác ngoài con người ra có thể nhận thức nổi các gì đang diễn ra hoặc thậm chí cả loài người chỉ một thiên niên kỉ trước đây thôi cũng không tài nào hiểu nổi. Việc phóng tên lửa lên không trung là một sự kiện gây sợ hãi và thách thức sự mô tả. Bức ảnh trên, Tàu con thoi vũ trụ Atlantis rời bệ phóng lên thăm Trạm Không gian quốc tế trong những giờ khắc sáng sớm ngày 12 tháng 7 năm 2001. Từ lúc bắt đầu đỗ lại, hai triệu kilogram còn lại trên thân tàu để quay tròn xung quanh Trái đất ở nơi không khí bên ngoài quá mỏng để mà thở và nơi có trọng lực rất không đáng kể. Ngày nay, tên lửa vút lên không trung được phóng lên từ đâu đó trên Trái đất khoảng mỗi tuần một lần.
 

Atlantis vào quỹ đạo - atlantis sts104 / Thiên văn học Đà Nẵng
Atlantis vào quỹ đạo (Ảnh: NASA)

 Thư viện Vật lý
Content Protection by DMCA.com