Tại trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida, các bệ đỡ đã chuyển vào vị trí xung quanh tàu con thoi vũ trụ Endeavour trong Thiết bị Xử lí Quỹ đạo 2, sau khi nó hoàn thành sứ mệnh STS-130 lên Trạm Vũ trụ quốc tế vào hôm 21 tháng 2.

Việc xử lí nay đã bắt đầu cho chuyến bay tiếp theo của Endeavour, STS-134. Phi hành đoàn 6 người của Endeavour sẽ mang Tàu Hậu cần Hỏa tốc 3 và Quang phổ kế Từ tính Alpha lên Trạm Vũ trụ quốc tế, cũng như nhiều bộ phận dự phòng đa dạng bao gồm hai anten truyền thông dải S, một bình chứa khí áp suất cao, những bộ phận dự phòng khác cho Dextre và những tấm chắn các mảnh vỡ vi thiên thạch. STS-134 sẽ là sứ mệnh tàu con thoi thứ 35 lên trạm và chuyến bay thứ 133 trong chương trình tàu con thoi. Lịch phóng dự kiến vào ngày 29 tháng 7.

Chuẩn bị cho sứ mệnh mới - 429287main image 1600 946 710 / Thiên văn học Đà Nẵng

Ảnh: Phi hành đoàn Viễn chinh 22 ISS, Phi hành đoàn STS-130 tàu con thoi Endeavour, NASA

 

Thư viện vật lý (Ảnh: NASA/Kim Shiflett)

 


Content Protection by DMCA.com