Nổi bật trong những bức ảnh sắc nét chụp bằng kính thiên văn, quần tinh hình cầu Omega Centauri nằm cách chúng ta 15000 năm ánh sáng và có đường kính khoảng 150 năm ánh sáng.

Nổi bật trong những bức ảnh sắc nét chụp bằng kính thiên văn, quần tinh hình cầu Omega Centauri nằm cách chúng ta 15000 năm ánh sáng và có đường kính khoảng 150 năm ánh sáng.

Hàng triệu ngôi sao trong quần tinh Omega Centauri - ngc5139 100319lehman / Thiên văn học Đà Nẵng

Chứa khoảng 10 triệu ngôi sao già hơn Mặt Trời rất nhiều, Omega Cen là quần tinh lớn nhất trong thiên hà Milky Way của chúng ta. Mặc dù hầu hết các quần tinh đều chứa những ngôi sao có tuổi tác và thành phần giống nhau, Omega Cen bí ẩn lại bao gồm nhiều thế hệ sao cùng chung sống và có một sự phong phú về thành phần hóa học. Thực tế, Omega Cen có thể là phần lõi của một thiên hà nhỏ đã sát nhập với Ngân Hà của chúng ta !

Phạm Quý Nhân

Theo APOD

Content Protection by DMCA.com