Ảnh minh họa sự ảnh hưởng của một ngôi sao khổng lồ loại O đối với một ngôi sao trẻ, nhỏ và nguội hơn ở bên cạnh nó. Bức ảnh này được vẽ dựa trên các quan sát của kính thiên văn hồng ngoại Spitzer đối với 5 ngôi sao khổng lồ loại O trong tinh vân Rosette.

Xung quanh một ngôi sao trẻ mới được hình thành là một đĩa vật chất bao gồm khí và bụi. Theo thời gian, có thể các hành tinh sẽ được hình thành từ đĩa khí và bụi này. Nhưng nếu ngôi sao trẻ nằm gần một ngôi sao lớn có nhiệt độ bề mặt cao thì gió và bức xạ từ ngôi sao này sẽ thổi bạt các đám khí và bụi xung quanh ngôi sao trẻ. Ngôi sao trẻ sẽ không thể tạo ra các hành tinh quay quanh nó.

Khu vực nguy hiểm xung quanh các sao khổng lồ loại O - ssc2007 08c DangerZone / Thiên văn học Đà Nẵng

Trong bức hình minh họa, ngôi sao khổng lồ loại O ở góc trên bên phải, ở giữa là ngôi sao trẻ mới hình thành. Vật chất xung quanh ngôi sao trẻ bị thổi bạt vào vũ trụ. Từ những quan sát của kính Spitzer, các nhà thiên văn đã tính toán ra được khu vực chịu ảnh hưởng của một ngôi sao kiểu O có bán kính vào khoảng 1.6 năm ánh sáng.

Xem thêm: bài viết về tinh vân Rosette tại bước sóng hồng ngoại

Perseus,
Box Thiên văn học, TTVNOL.

Content Protection by DMCA.com