Tên gọi khác: NGC 6694
Độ sáng biểu kiến: 8
Xích kinh: 18h 45.2m
Độ lệch: -9° 24′

Nằm ở chòm Thuẫn Bài (Scutum), M26 là một cụm sao mở nhỏ gồm khoảng 90 ngôi sao. Nó nằm cách người họ hàng M11 của mình khoảng 3,5 độ nhưng không sáng bằng. cụm sao này cách chúng ta khoảng 5000 năm ánh sáng và có đường kính khoảng 22 năm ánh sáng. Độ sáng biểu kiến của nó là 8 nên nó ít sáng hơn đa số các cụm sao mở khác. Cụm sao này có thể dễ dàng nhìn thấy qua ống nhòm nhưng với một kính viễn vọng có thị kính 4 inch cũng chỉ cho thấy thêm vài ngôi sao mờ hơn của nó.
 
 
M26-Cụm sao mở trong chòm Thuẫn Bài - m26 / Thiên văn học Đà Nẵng

 
 Trịnh Khắc Duy
seasky.org
 
Content Protection by DMCA.com