Tên gọi khác: NGC 221
Độ sáng biểu kiến: 8.1
Xích kinh: 0h 42.7m
Độ lệch: +40° 52′
M32 là một trong hai thiên hà vệ tinh nhỏ của người bạn đồng hành nổi tiếng hơn nhiều là M31. Nó là một thiên hà lùn elip với đường kính chỉ là 8000 năm ánh sáng. M32 là thiên hà elip đầu tiên được phát hiện và nó là thiên hà elip gần thiên hà của chúng ta nhất. Khoảng cách ngắn như vậy đã làm cho nó có độ sáng biểu kiên 8,1, khá sáng đối với một thiên hà. Nó có thể dễ dàng được nhìn thấy bằng ống nhòm hay kính thiên văn cỡ nhỏ loại tốt.

Tham khảo thêm:M31

M32-Thiên hà trong chòm Tiên Nữ - 02326a / Thiên văn học Đà Nẵng

seasky.org

Content Protection by DMCA.com