Ba mặt trời ảo xuất hiện tại một tỉnh phía đông bắc Trung Quốc vào cuối tuần trước.

Mặt trời giả tại Trung Quốc - a2 / Thiên văn học Đà Nẵng
Cảnh tượng kỳ thú này xuất hiện tại thành phố Trường Xuân – trung tâm hành chính của tỉnh Cát Lâm – hôm 8/1.

Mặt trời giả xuất hiện
Ba mặt trời giả xuất hiện cùng các vầng hào quang do ánh sáng mặt trời tạo nên.

Mặt trời giả tại Trung Quốc - a4 / Thiên văn học Đà Nẵng
Hiện tượng mặt trời được tạo ra khi ánh sáng mặt trời xuyên qua các tinh thể băng trong điều kiện thời tiết lạnh. Chúng thường xuất hiện khi mặt trời ở vị trí thấp khiến các tinh thể băng khúc xạ hoặc phản xạ ánh sáng mặt trời.

Mặt trời giả tại Trung Quốc - a5 / Thiên văn học Đà Nẵng

Đối với nhiều người Trung Quốc, cảnh tượng mặt trời giả là điềm lành. 

Theo VNExpress (Ảnh: news.cn)

Ba mặt trời ảo xuất hiện tại một tỉnh phía đông bắc Trung Quốc vào cuối tuần trước.
> Những bầu trời lạ

Mặt trời giả tại Trung Quốc - a2 / Thiên văn học Đà Nẵng
Cảnh tượng kỳ thú này xuất hiện tại thành phố Trường Xuân – trung tâm hành chính của tỉnh Cát Lâm – hôm 8/1.
Mặt trời giả xuất hiện
Ba mặt trời giả xuất hiện cùng các vầng hào quang do ánh sáng mặt trời tạo nên.
Mặt trời giả tại Trung Quốc - a4 / Thiên văn học Đà Nẵng
Hiện tượng mặt trời được tạo ra khi ánh sáng mặt trời xuyên qua các tinh thể băng trong điều kiện thời tiết lạnh. Chúng thường xuất hiện khi mặt trời ở vị trí thấp khiến các tinh thể băng khúc xạ hoặc phản xạ ánh sáng mặt trời.
Mặt trời giả tại Trung Quốc - a5 / Thiên văn học Đà Nẵng
Đối với nhiều người Trung Quốc, cảnh tượng mặt trời giả là điềm lành.
Content Protection by DMCA.com