Một ngôi sao trung bình có thể lớn đến bao nhiêu? Các ước lượng được tính từ độ xa, độ sáng và lấy Mặt trời làm chuẩn, cho kết quả là 1 ngôi sao trong cụm sao mở Pismis 24 lớn gấp Mặt trời đến hơn 200 lần về khối lượng!

Ngôi sao này là vật thể sáng nhất nằm phía trên đỉnh tinh vân NGC 6357. Tuy vậy, những nghiên cứu sau cùng từ những bức hình chụp bởi Kính thiên văn Vũ trụ Hubble cho thấy rằng, Pismis 24-1 có được độ sáng chói đó không phải từ một ngôi sao riêng lẻ, mà ít nhất là 3. Mỗi ngôi sao này chỉ lớn gấp gần … 100 lần khối lượng Mặt trời, được xếp vào nhóm những ngôi sao khổng lồ cho đến thời điểm hiện tại ghi nhận được.

Hãy nhìn về phía dưới bức hình, những ngôi sao phía trong tinh vân NGC 6357,tỏa sáng và tạo nên những màu sắc tuyệt đẹp cho tinh vân NGC 6357.

Những ngôi sao khổng lồ trong cụm sao mở Pismis 24 - ngc6357a hst / Thiên văn học Đà Nẵng

Theo Aapod.nasa.gov

Content Protection by DMCA.com