Chương trình tàu con thoi vũ trụ của NASA đã tiến hành phép thử lần cuối một động cơ tên lửa rắn có thể dùng lại được vào hôm 25 tháng 2, ở Promontory, Utah. Động cơ đẩy này, tên gọi tắt là FSM-17, cháy trong chừng 123 giây – bằng với thời gian mỗi động cơ tên lửa rắn có thể dùng lại cháy trong một lần phóng tàu con thoi vũ trụ thật sự. Những những dấu hiệu sơ bộ cho biết toàn bộ những mục tiêu thử nghiệm đều thành công. Sau khi dữ liệu tử nghiệm cuối cùng được phân tích xong, thì kết quả cho mỗi mục tiêu sẽ được công bố trong một bản báo cáo của NASA.

Lần thử nghiệm này – lần thử thứ 52 do ATK Launch Systems, một đơn vị của Alliant Techsystems Inc., thực hiện cho NASA – đánh dấu sự kết thúc của một chương trình thử nghiệm đã kéo dài hơn ba thập kỉ. Lần thử đầu tiên là vào tháng 7 năm 1977. Các động cơ do ATK chế tạo đã phóng thành công tàu không con thoi vũ trụ lên quỹ đạo cả thảy 129 lần.

Thổi bừng vào lịch sử - 430257main image 1603 946 710 / Thiên văn học Đà Nẵng

Thổi bừng vào lịch sử

 

Thư viện vật lý (Ảnh: NASA)

Content Protection by DMCA.com