Tinh vân nón (NGC 2264) - hs 2002 11 b wallpaper preview / Thiên văn học Đà NẵngBức xạ từ ngôi sao nóng phía trên bức ảnh chiếu sáng và ăn mòn cột khí khổng lồ này. Bức xạ tia cực tím là lý do khiến cho khí trở nên sáng rực rỡ, mang lại quầng sáng đỏ tuyệt đẹp cho cột khí này.

Bức xạ từ ngôi sao nóng phía trên bức ảnh chiếu sáng và ăn mòn cột khí khổng lồ này. Bức xạ tia cực tím là lý do khiến cho khí trở nên sáng rực rỡ, mang lại quầng sáng đỏ tuyệt đẹp cho cột khí này.

Tinh vân nón (NGC 2264) - hs 2002 11 b wallpaper preview / Thiên văn học Đà Nẵng
Credit: NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M.Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), the ACS Science Team, and ESA

Tải hình này làm hình nền:

Nguồn: Hubblesite

Content Protection by DMCA.com