Vệ tinh Gravity Probe B củng cố tính thực tế của mối quan hệ hấp dẫn - từ trường - 6 w1p8ph / Thiên văn học Đà Nẵng

Credit: Gravity Probe B Team, Stanford, NASA

Liệu lực hấp dẫn có liên quan gì đến từ trường ? Nếu chuyển động xung quanh bất kỳ một vật mang điện nào bạn sẽ mang một từ trường trên mình. Nếu quay xung quanh bất kỳ một khối lượng nào, theo Einstein, bạn cũng sẽ nhận được một hiệu ứng rất nhẹ có hành vi tương tự như từ tính. Hiệu ứng này quá nhỏ để có thể nhận ra bằng kinh nghiệm thông thường hoặc bằng những phép đo lường của các phòng thí nghiệm trên mặt đất. Trong một thử nghiệm táo bạo để đo trực tiếp mối quan hệ hấp dẫn – từ trường, vào năm 2004, NASA đã phóng vào vũ trụ những quả cầu nhẵn nhất chưa từng được chế tạo và xem cách chúng quay như thế nào. Bốn quả cầu này, mỗi quả có kích thước xấp xỉ một quả bóng ping pong, là chìa khóa cho những con quay hồi chuyển cực kỳ chính xác trong lõi của vệ tinh Gravity Probe B.

Tuần trước, sau khi tính toán các tính hiệu nền liên tục, kết quả đã được công bố — những con quay hồi chuyển tiến động theo tốc độ phù hợp với những dự đoán của thuyết tương đối rộng. Những kết quả này càng làm tăng thêm sự đúng đắn của những khám phá hiện nay, đem đến vô vàn những lợi ích ngắn hạn cũng như dài hạn như việc chế tạo những đồng hồ và hệ thống định vị toàn cầu tốt hơn.

Phạm Quý Nhân _ PAC

Theo APOD

Content Protection by DMCA.com