Vòi Voi trong IC 1396 - vdb142 lula800 1 / Thiên văn học Đà Nẵng

Những cơn gió xuất phát từ tinh vân Vòi Voi (Elephant”s Trunk Nebula) đang nhẹ nhàng lướt xuyên qua làn bụi dày của tinh vân phát xạ và quần tinh IC 1396. Cái “vòi voi” vũ trụ này dài tới hơn 20 NAS. Bức ảnh màu giả trên được ghi lại từ kính thiên văn thông qua máy lọc dải hẹp để làm nổi bật lên các chất khí có trong khu vực chứa tinh vân: màu xanh lục của hiđro, màu đỏ của khí sulfur và màu xanh da trời của những nguyên tử oxi. Những dải màu xẫm chứa đầy bụi và khí gas ở nhiệt độ thấp – đây là khu vực lý tưởng giúp cung cấp những nguyên liệu thô hình thành nên sao mới và cũng có thể là những ngôi nhà kín ẩn chứa các tiền sao (protostar). Nằm ở khoảng cách 3.000 NAS theo hướng chòm Cepheus, tinh vân mờ nhạt IC 1396 bao trùm một diện tích tương đối lớn trên bầu trời, khoảng 5 độ. Bức ảnh trên chỉ bao quát được khu vực có trường nhìn 1/2 độ, tương đương với góc nhìn Mặt Trăng từ Trái Đất.

Nguồn: APOD
nguyentranha
Cộng tác viên CLB thiên văn nghiệp dư TP. Hồ Chí Minh

Content Protection by DMCA.com