Thẻ:2017

[2017-12-13] Quan sát mưa sao băng Geminid

Đến hẹn lại lên, ngày 13/12, CLB Thiên văn học Đà Nẵng đã tổ chức buổi cắm trại qua đêm để quan sát trận mưa sao băng Geminid tại Khu du lịch sinh thái Tiên Sa. Mặc dù thời tiết không ủng hộ lắm nhưng nhờ vào tính kiên nhẫn của những con người yêu

Theo dõi chúng tôi