Tìm kiếm

Thẻ:hải vân

[2018-08-12] Quan sát mưa sao băng Perseid

Đến hẹn lại lên, những ngày giữa tháng 8, khi mùa hè chuẩn bị kết thúc là thời điểm Trái Đất đi qua vùng tàn dư của sao chổi Swift – Turtle để lại, những vật chất này sẽ bị rơi vào bầu khí quyển của chúng ta tạo nên cơn mưa sao băng Perseid

Theo dõi chúng tôi