Nhấn ESC để đóng

quadrantids

Mưa sao băng Quadrantids, Màn pháo hoa đầu năm đến ngôi sao chổi Shattered

Trận mưa sao băng Quadrantids là trận mưa sao băng diễn ra đầu tiên của năm mới 2009, với tần suất hơn 100 cái/giờ cạnh ngôi sao bắc cực khoảng 1 độ. Năm nay, cực điểm của trận mưa sao băng này diễn ra vào rạng sáng ngày 03/01 trước lúc bình minh mọc vào ngày cuối tuần đối với vùng Bắc Mỹ, tức là khoảng chập tối nếu ở Việt Nam!