Thẻ:thần thoại

Tiên nữ gặp hoạ, Anh Tiên đến cứu

Chòm sao Andromeda – Chòm sao Tiên Nữ

Chòm sao Andromeda nằm ở bầu trời phía bắc, giữa nhóm sao W của Cassiopeia và hình vuông lớn của Pegasus.  Chòm sao được đặt theo tên của công chúa thần thoại Andromeda, vợ của anh hùng Hy Lạp Perseus.  Nó còn được biết đến là Chained Maiden, Persea

Theo dõi chúng tôi