Nhấn ESC để đóng

trịnh khắc duy

Barycenter – Khối tâm

Khối tâm là một khái niệm rất quan trọng trong lĩnh vực thiên văn, vật lý thiên văn và các lĩnh vực tương tự. Vậy khối tâm là gì? Ta có thể tìm thấy khối tâm ở đâu trong vũ trụ?