Nhà khoa học Nguyễn Quang Riệu cũng đã nhiều lần về Việt Nam tham gia các chương trình phổ biến ngành thiên văn vật lý và ngành vật lý môi trường. Viện Hàn Lâm Khoa Học Pháp đánh giá cao công trình nghiên cứu của nhà khoa học Nguyễn Quang Riệu, Đài Thiên văn Paris và đã trao cho ông giải thưởng năm 1973

Radio: Nhà thiên văn vật lý Nguyễn Quang Riệu, giải thưởng Hàn Lâm Viện Khoa Học Pháp năm 1973 - 12GSnguyenquangrieu200 / Thiên văn học Đà Nẵng
 Giáo sư Nguyễn Quang Riệu
Từ tác phẩm đầu tiên được in trong nước năm 1995 ’’Vũ trụ phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại’’ (Nhà xuất bản Giáo dục), lần lượt và đều đặn những năm sau đó nhà thiên văn vật lý Nguyễn Quang Riệu đang họat động ở Pháp đã cho ra mắt các quyển Lang thang trên dải Ngân Hà ( NXB Văn hóa Thông tin, 1997).

Sông Ngân khi tỏ khi mờ (song ngữ Việt Pháp – NXB Văn hóa Thông tin 1998), Thiên văn vật lý, viết chung với nhiều nhà khoa học khác ( song ngữ Việt Anh, NXB Giáo dục 2000), Bầu trời tuổi thơ (NXB Giáo dục 2002), Những con đường đến với các vì sao (NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003).

Trên làn sóng của đài RFI nhìều làn quý thính giả cũng đã nghe giáo sư Nguyễn Quang trình bày nhiều đề tài thú vị liên quan tới vũ trụ mà ông từng so sánh là phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại. Hôm nay, giáo sư Nguyễn Quang Riệu là khách mời của chương trình Nhịp cầu tri âm.

Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Quang Riệu

 

Content Protection by DMCA.com