Chuyên mục:Dải Ngân hà và các thiên hà

Chuyên mục bàn luận về Dải Ngân Hà và các thiên hà thú vị trên khắp vũ trụ. Là chủ đề thú vị nhất trong Thiên văn học mà các nhà thiên văn đều để tâm. Chuyên mục trải dài từ việc mô tả, chia sẻ hình ảnh thú vị của các thiên hà cho đến những lý thuyết khoa học liên quan.

superearths

Phương trình sự sống Drake: Chúng ta có cô đơn trong vũ trụ?

Ở bất kỳ góc nhìn nào, khả năng về vũ trụ là vườn ươm sự sống, hoặc khả năng đối nghịch rằng nhân loại chúng ta hoàn toàn cô đơn, đều rất thú vị. Sự thôi thúc, khát vọng hiểu biết về vũ trụ thật sự không thể cưỡng lại, và tôi không thể tưởng tượng

Theo dõi chúng tôi